Wspieramy osoby, które znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej.

O NAS

FUNDACJA POMOCY JULIA

Została powołana w Gdyni w 2019 roku, by nieść pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Działalność fundacji skierowana jest do osób w każdym wieku, które zmagają się z samotnością, chorobą, bezradnością, ubóstwem. Naszym celem jest wszechstronna pomoc i wyrównanie szans w życiu tych osób.

KOMU POMAGAMY

W szczególności dzieciom, oraz osobom wyjątkowo dotkniętym przez los. Prowadzimy także odrębne działania zgodne ze statutem. Wspieramy organizacje i przedsięwzięcia, które przyczyniają się do tego, aby świat był bardziej przyjaznym miejscem.