PROJEKTY

„PLAC RADOŚCI”

Celem projektu jest, wyposażanie placówek opiekuńczych. W możliwie najlepsze i najciekawsze miejsca do zabaw. A także wspieranie finansowe budowy, oraz wyposażanie placów zabaw w urządzenia do zabaw dla dzieci. Naszym celem są ośrodki, które w mają wyjątkowe problemy z organizacją funduszy, na tego typu przedsięwzięcia. W ramach projektu, dajemy upominki wszystkim dzieciom. Aby wiedziały, że są ludzie którym na nich zależy

„POWRÓT DO ŻYCIA”

Projekt „POWRÓT DO ŻYCIA” powstał aby ratować osoby w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej, oraz wspierać je na drodze do lepszego życia. Z zebranych funduszy organizujemy różnorodne przedsięwzięcia. Oprócz pomocy charytatywnej, oraz zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych, najważniejszą misją projektu jest umożliwienie tym osobom powrotu do samodzielnego i stabilnego życia. Poprzez szkolenie i pracę terapeutyczną, którą finansujemy ze środków zebranych z wszelakich dostępnych źródeł. Działamy na rzecz osób w każdym wieku. Wspieramy osoby niepełnosprawne finansując turnusy rehabilitacyjne, oraz zakup niezbędnych rzeczy. Osoby w zaawansowanym wieku które zmagają się z codziennością i samotnością, poprzez szereg działań mających na celu zapewnić im godne życie i otworzyć je bardziej na świat. Projekt wspiera również instytucje pieczy zastępczej, oraz rodziny zagrożone ubóstwem. Nasze działania dostosowywane są indywidualnie do potrzeb każdej osoby. W taki sposób, aby stopniowo uwalniały się od ograniczeń, i odzyskały kontrolę nad życiem.